Jak zarządzać danymi rozliczeniowymi

Aby zmienić numer Twojej karty lub dane rozliczeniowe, przejdź do "MOJE KONTO"

 

 


Wprowadź nowy numer karty w polu "Numer karty" i kliknij "Aktualizuj dane rozliczeniowe"