Articles

Rynek platynowców

Posted by  Martin VAUCHER
5 sty 2017 0 comments

Rynek platynowców

money grow

PGM, czyli platyna, pallad i rod – platynowce spełniające ważną rolę w funkcjonowaniu katalizatorów. Przekształcają szkodliwą emisję spalin w nieszkodliwe składniki. Aktualnie regulacje prawne w większości krajów na świecie obligują do ich montażu we wszystkich nowych pojazdach w celu zminimalizowania negatywnego wpływu na środowisko, stąd popyt na te metale nigdy nie był wyższy, a naturalnym jest, że nadal będzie rósł, ponieważ rządy wprowadzają coraz bardziej rygorystyczne normy emisji spalin.

Wszystkie trzy wyżej wskazane PGM należą do złóż rzadko występujących, koszty ich wydobywania są znaczne, a zapotrzebowanie na nie, nie tylko z punktu widzenia branży automotive, rośnie. Przemysł górniczy stara się sprostać oczekiwaniom rynku m.in. poprzez usprawnienia i modernizację technik produkcji, poprawę standardów bezpieczeństwa oraz budowanie i zacieśnianie partnerstw. Pomimo tego, opinie ekspertów wskazują, że to przed przemysłem samochodowym będą stawiane coraz wyższe wymagania w zakresie niwelowania szkodliwości wpływu spalin na środowisko.

Ecotrade Group uważa, że odzysk i recykling złomu PGM z katalizatorów odgrywa i będzie nadal odgrywać znaczącą rolę na rynku motoryzacyjnym w przyszłości. Nowe technologie, które poprawiają efektywność i wydajność procesów recyklingu wraz z uproszczonymi procesami logistyki ułatwiającej gromadzenie i przechowywanie zużytych katalizatorów, zyskują na wartości. Wyniki w tym zakresie definiują realny potencjał, a Ecotrade Group inwestuje zarówno w sprzęt jak i w infrastrukturę. Czujemy się zobowiązani do wypracowywania i posiadania długoterminowej strategii, która ma na celu zapewnienie efektywności i opłacalności współpracy dla naszych dostawców i udziałowców, przy jednoczesnym zapewnianiu realnych korzyści dla środowiska.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej o Ecotrade Group zapraszamy na główną stronę Grupy www.catalyticconverterrecycling.com lub do kontaktu pod adresem: [email protected]

About

Tutaj znajdziesz artykuły związane z recyklingiem katalizatorów oraz nowości rynkowe PGM.

Categories

Archiwum