Articles

Kod dla zysku

Posted by isahora
27 maj 2019 0 comments

code number

 

Dopóki istnieje rynek demontażu złomu katalizatorów, stocznie złomowania i handlowcy niezmiennie sprzedają swoje katalizatory w ramach praktyki "Selling by Category". Wiąże się to z pogrupowaniem przetworników według klasy lub postrzeganej wartości. Ale generalnie ma tendencję do faworyzowania kupującego, który często dostosowuje "Kategorie" do swojej przewagi. Ponadto w niewielkim stopniu uwzględnia wahania cen platyny, palladu i rodu; metali szlachetnych, które nadają wartość katalizatorom złomu.

W ostatnim czasie obserwuje się zatem rosnące zainteresowanie używaniem "kodów". Reprezentuje on numer seryjny znajdujący się na każdym katalizatorze - w celu określenia wartości katalizatorów złomu. Metoda ta umożliwia ustalenie ceny w oparciu o ilość metali z Grupy Platinum Metals zawartą w każdym katalizatorze oraz ich aktualne ceny rynkowe. Zapewnia to równe szanse dla sprzedawców. Z drugiej strony, daje kupującemu podstawę do uczciwości i przejrzystości na rynku.