FAQ

Katalizator – co to jest?

Jest to urządzenie, które zamienia chemicznie szkodliwą emisję spalin silnika w dwutlenek węgla i wody. Został opatentowany w 1960 roku w celu spełnienia rygorystycznych przepisów dotyczących emisji subestancji niezbezpiecznych dla środowiska, najpierw w Ameryce, później w innych krajach. Od 1975 roku już wszyscy producenci aut wbudowywali do pojazdów katalizatory i jego zamienniki, urządzenia kontroli emisji, by sprostać ustawowym wymogom zmniejszania emisji szkodliwych substancji do środowiska.
 

scheme Catalytic Converter

Jaka jest różnica pomiędzy utlenianiem a trzema sposobami konwersji?

Konwertery utleniania kontrolują dwa rodzaje zanieczyszczeń - tlenku węgla i węglowodorów. Są one zredukowane do nieszkodliwej pary wodnej i dwutlenku węgla za pomocą przyspieszonego utleniania, później jako gazy przechodzą przez katalizator. Przetworniki katalizatora posiadają zdolność wykonywania tej samej funkcji na trzy różne sposoby, a dodatkowo mają za zadanie zmniejszenie stężenia tlenków azotu. Niektóre modele katalizatorów potrafią swoim zasięgiem obejmować także rurę wtrysku powietrza, która wspomaga reakcję chemiczną utleniania w katalizatorze.
 

oxidation three-way converter

Co jest przyczyna rozgrzewania się katalizatora do czerwoności?

Dzieje się tak, gdy surowe paliwo jest wprowadzane bezpośrednio do konwertera, zazwyczaj w wyniku problemów z układem paliwowym lub zapłonem. Najczęstsze przyczyny to: niewłaściwy kąt wyprzedzenia zapłonu, zanieczyszczone świece zapłonowe i / lub awaria pompy powietrza.
 

red converter

Co powoduje uszkodzenia katalizatora?

Jeżeli przetwornik jest używany przez dłuższy czas w wysokiej temperaturze materiał podłoża można stopić, tworząc jednolitą, stałą masę w jego wnętrzu. Zazwyczaj jest to wynikiem błędu systemów, który pozwala na dotarcie zbyt bogatej mieszanki paliwa do konwertera i powoduje, że silnik staje się słaby, brakuje mu mocy. Wczesna diagnoza i właściwa korekta układu zatrzyma dalsze niszczenie konwertera.
 

clogged converter

Jak duże metali szlachetnych znajduje się w przetwornicy?

Ilość metali szlachetnych uzależniona jest modelu pojazdu, ale średnia masa ceramiczna wynosi mniej niż około 100 gramów, a zawartość metali szlachetnych wynosi 0,2%.
 

precious metals converter

Jak czysty jest odzyskany metal – czy kwalifikuje się – na przykład - do ponownego użytku do produkcji biżuterii?

99%, a po procesie recyklingu odzyskane metale szlachetne mogą być ponownie wykorzystywane do różnych zastosowań, w tym biżuterii, telefonów komórkowych, dysków komputerowych, satelitów i, naturalnie, nowych katalizatorów.
 

gold silver bilion bars

Czy z uwagi na rzadko występujące złoża pierwiastków z grupy platynowców podejmuje się działania, które mają zapobiec zmniejszaniu się złóż tych niezwykłych zasobów?

Niestety nie, z tego m. in. powodu recykling katalizatorów, pozwalający na odzysk wielu metali szlachetnych, ma wielki sens.

 

quarry precious metals